Articles by Dr. B. T. Rudresh

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Click for detailed Article

ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಳಿ ಜೀವಸೆಲೆ

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ "ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಳಿ ಜೀವಸೆಲೆ" ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಾಳುತನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ.

Click for detailed Article

Infertility - A Homeopathic Approach

Homoeopathy has furthered God’s own task of nurturing life by impregnating eluding life into the till then barren wombs of no less than 1600 women who were thirsting to taste motherhood through my consultations.

Click for detailed Article

The Evolving of a Physician - Understanding world of Adolescence

During adolescence, the transition from childhood to adulthood is most important .This is the time Children are becoming more independent, seeking identity.

Click for detailed Article

Youth - a force for future

Youth make up about one third of the total population of our country. Two thirds of our population is rural based. It is indeed a challenge to make an inclusive growth with equity of share in the national resources.

Click for detailed Article

Allergic Cold and Asthma

Cold is common only to those who have a nose, which means that no individuals can claim that they have not fallen prey to bouts of cold and cough. Then there are those who have never stopped suffering from cold and cough.

Click for detailed Article

The Anthrax Scare - A Homeopathic Approach

Anthrax infection has been observed since ages and the recent scare in America too need not worry the medical field in specific and the people in general as it has a definite prescribed remedy under Homoeopathy.

Click for detailed Article

Back in the Limelight

In the history of civilization, the invention of the wheel stands out to be at the very fountainhead of events that transformed man’s inert being to that of dynamism. This invention synonymous with movement has almost been taken for granted.

Click for detailed Article

Homoeopathy – Sweet Pills for Children

A parent in my clinic or in the clinic of any Homoeopath across the globe will be heard in conversation with another stating, “My child loves to have these medicines, as they are sweet and resemble small sugar balls.”

Click for detailed Article

Diabolic Diabetes - The Bitter Sweet Story

Clearly, this diabolic disease has crossed all the barriers of caste, creed, age, gender and all the parameters that the medical classics prescribed as its prospective patients.

Click for detailed Article

Primary Infertility

If my thoughts were confined only to changing a few lives or a few families, my journey would have been very short lived. A woman is incomplete in status and society unless she attains the divinity of mother hood.

Click for detailed Article

Kidneys - The Homeopathic Perspective

The common man is well aware that the kidneys are bean shaped organs which process blood to filter out waste products and excess water. He is also aware that in an average adult the kidney filters around 170 liters of blood in 24 hours.

Click for detailed Article

Cancer Does Not Have Me! - The Homeopathic Perspective

Before cancer can kill him, he would have been engulfed by the corollary fear of imminent death. The caution here is that a cancer inflicted man should possess a strong heart and not find himself in a condition where he succumbs to the dilemma rather than the disease.

Click for detailed Article

ಬೌದ್ದಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಮಗು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಿತು

ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು .

Click for detailed Article

ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವುದು ಆಕೆಯ ಚಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು!.

ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಿಕೆ, ಸದಾ ಖಿನ್ನತೆಯ ಮನೊಸ್ಥಿತಿ, ಆಲಸ್ಯ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದುಖಃ, ಭಯ, ಅಸೂಯೆ, ನಿರಾಶೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

Click for detailed Article